DÜŞÜNCEM GELİŞİRKEN 0158

Last modified date

Dusuncem Gelisirken 0158

Bir tek Allah’a kulluk edeceğiz ve yalnız ondan isteyeceğiz.
Yoksa tekerleme söyler gibi ‘’İyyake neabudu ve iyyake nestein‘’ demek bir fayda vermez.
Ayetler ancak anlaşılıp yaşanırsa fayda verir.
-ibrahim zeren-

İbrahim Zeren