DÜŞÜNCEM GELİŞİRKEN 0252

Last modified date

Dusuncem Gelisirken 0252

Bir devleti yöneten nasıl tebaasına zulmetmemek için dikkatli olmalıysa bir kadını yöneten de aynı şekilde dikkatli olmalıdır. Ülkenin halkı Allah’ın kulu olduğu gibi kadın da Allah’ın kuludur. Adil bir yönetici nasıl cennetle müjdelenmişse kadını adilce yöneten erkek için de aynı müjde vardır.
-ibrahim zeren-

 

İbrahim Zeren