DÜŞÜNCEM GELİŞİRKEN 0321

Last modified date

Dusuncem Gelisirken 0321

Batının görünüşte iyilik olarak yaptığı her işin arkasında maddi bir temeli vardır.
Mesela köleliğin kaldırılmasının nedeni hümanizm değil endüstri toplumuna geçilmesidir.
Kölelelerin verimlilik ve üretim gücü makinalardan geri kalınca mali yük haline geldiler.
Kalpleri insan sevgisiyle dolu olan batılılar da tamamen duygusal sebeple köleliği kaldırdılar.
-ibrahim zeren-

İbrahim Zeren

Share