Yarın ameliyata girecek olsan somurtup oturuyorsun, her an mezara girme ihtimalin varken pervasızca gülüyorsun. Bu işte bir terslik yok mu?
-ibrahim zeren-