İHTİLAÇ

Last modified date

Bilmem vakt-i gaybın gittiği yeri
An olur kendimi bilmediğim gibi

Bilirim mevtanın terennümüne rağmen
Dirilerin suallere cevap vermediğini

Çırpınıp durmaya ne hacet
Balıkçı bildik ağ tanıdıksa

Boğulmayacağım diye boşuna tutunmak tahta parçasına
Bilmezsin batmak mı hayırlı çıkmak mı?

Bırak kendini ummana en fazla boğulursun
Dostlar arasına düştüm diye avunursun

Boşunadır bu ihtilaç cemaline düşmüşsün Rahman’ın
Ne gerek var rahat edecek yer aramanın

Aşkın kucağı rahattır aslında bilesin
Bu sendeki yerleşmenin verdiği acemilik

Sakin ol! Bırak kendini azaların salim olsun
Yerini buldun gayrı necat arama inşaallah kurtulursun

-ibrahim zeren-

İbrahim Zeren