İSTİMDAT

Last modified date

Her söz terazide mühim yer tutan siklet
Visal; sarf-u gayret ile nasip olur elbet

Ötelere yolculuk tane tane sabırla dizilmiş boncuk
Mizan; kâr ile zararın açıklandığı an

Kafama bir değil bin değil takılan soru
İrade; akıl ile nefsin paylaşılmaz zoru

Boğazımdan yakalayan bırakma beni savun diyen davam
İmdat; medet ehlinin ağzına yakışmaz; onu söyler avam

-ibrahim zeren-

İbrahim Zeren

Share